JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
 
ELEKTRONICZNE WNIOSKI
 
STAN REALIZACJI SPRAWY
 
SYSTEM BILETOWY WYDZ. KOM.
 
EWIDENCJE I REJESTRY
 
DIALOG
 
 
 
 
 

Elektroniczne Wnioski
Zapoznaj się z rodzajem wniosków do załatwienia przez internet i złóż wniosek za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej

Stan Realizacji Sprawy
Sprawdź etap przygotowania Twojego nowego dowodu osobistego, prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego

System biletowy Wydziału Komunikacji
Sprawdź aktualny stan załatwianych biletów lub zarezerwuj wizytę


Dialog
Zadaj pytanie Prezydentowi Miasta lub wyraź opinię w formie e-konsultacji.